SHANGHAI PanAsia Shipping, một hãng vận tải biển gần bờ thuộc sở hữu của Coscon và Sinotrans Container Lines (Sinolines), đã cùng hợp tác trên một dịch vụ vận chuyển từ Trung Quốc đến Nhật Bản.

Hai bên đã ký một thỏa thuận vào ngày 8 tháng 1, theo đó hai hãng sẽ hợp tác trên hai tuyến từ bắc Trung Quốc đến Kanto/Kansai của Nhật và từ Shanghai đến Kanto/Kansai với các tàu đồng triển khai và các trao đổi chỗ.

Thỏa thuận sẽ cho phép các hãng sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của mình trên các tuyến thương mại Trung Quốc – Nhật Bản, đồng thời mở rộng độ bao phủ cảng, tăng cường tần suất và độ ổn định của tuyến.

Động thái này cũng đánh dấu việc bắt đầu hợp tác của Coscon và Sinotrans trong dịch vụ vận chuyển container Trung Quốc – Nhật Bản.

(Nguồn: Vietnamshipper)