Được đánh giá là còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam với nhiều lợi thế, nhưng lĩnh vực logistics cũng đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài.

“Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong khai thác cảng biển và dịch vụ logistics” là nội dung hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS), Tạp chí Vietnam Logistics Review tổ chức ngày 21/12, tại thành phố Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Hải quan thành phố cho biết thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện thí điểm tại TPHCM từ năm 2005 nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ là bước thí điểm, có nhiều công đoạn còn làm thủ công.

Tổng Cục thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012. Trong đó, giá trị vận tải hàng hóa cả năm ước tính đạt 940,4 triệu tấn, tăng 9,5% và 185,2 tỷ tấn.km, giảm 8,7% so với năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước đạt 902,2 triệu tấn, tăng 10,4% và 61,3 tỷ tấn.km, tăng 1,7%; vận tải ngoài nước đạt 38,1 triệu tấn, giảm 12,4% và 123,9 tỷ tấn.km, giảm 14,8%. Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 734,6 triệu tấn, tăng 11,5% và 38,6 tỷ tấn.km, tăng 8,7%; đường sông đạt 155,2 triệu tấn, tăng 6,8% và 15,5 tỷ tấn.km, tăng 5,7%; đường biển đạt 43,4 triệu tấn, giảm 14% và 126,6 tỷ tấn.km, giảm 16%; đường sắt đạt 7 triệu tấn, giảm 3,9% và 4 tỷ tấn.km, giảm 3,4%.

Bên cạnh đó, kim ngạch dịch vụ xuất khẩu năm 2012 ước tính đạt 9,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm 2011, trong đó dịch vụ du lịch đạt 6,6 tỷ USD, tăng 18%; dịch vụ vận tải 2,1 tỷ USD, giảm 15,5%. Kim ngạch dịch vụ nhập khẩu năm 2012 ước tính đạt 12,5 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2011. Trong đó dịch vụ vận tải đạt 8,7 tỷ USD, tăng 6%; dịch vụ du lịch 1,9 tỷ USD, tăng 8,5%. Nhập siêu dịch vụ năm 2012 là 3,1 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm 2011 và bằng 32,8% kim ngạch dịch vụ xuất khẩu năm 2012.

Nguồn: Vietnamshipper

Với doanh số hàng tỷ USD mỗi năm, dịch vụ logistics đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài với hoạt động ngày càng sôi nổi. Trong khi đó, các công ty trong nước lại thể hiện sự lép vế và yếu thế.