Spct_chao_don_khanh_hng_moiNgày 22 tháng 1 năm 2010: - Hôm nay, nhà khai thác cảng biển hàng đầu thế giới DP World đã công bố việc chào đón hãng tàu MISC đến bến cảng mới đưa vào khai thác của mình - Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (SPCT) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) nói: "Mọi hoạt động của giao nhận đều gắn liền với hoạt động của cảng biển và mọi hoạt động của cảng biển được nối liền với hoạt động của giao nhận".